Start
 
 
Start
Om oss
Shamanism, vad är en shaman ?
Schamansk healing
Kurser i shamanism, shamanträffar
Kontakt
Artiklar om shamanism och TBKs verksamhet
Referat från shamanska träffar
Du är här
 
Shamanismens ursprung, trummans, växters och svampars betydelse
 
Kursberättelse
 
Sen sist
 
Trumresa
 
Boråskurs


Skriv till TBK

 

 

 

Ändring 2009-03-07: Utträde ur FSS
Jag har sedan artikeln skrevs avsagt mig med- lemskapet i fakulteten i Foundation for Shamanic Studies. TBKs kurser och verksamhet bedrivs därmed åter helt fritt och oberoende. Den gamla artikeln fortsätter här nedanför:Samarbete

2004-12-01
TBK inleder samarbete med Foundation for Shamanic Studies. TBK stöder andra projekt.

TBK inleder samarbete med Foundation for Shamanic Studies
Under år 2004 har TBK fått en mängd olika anbud och förfrågningar. Det har varit om dokumentär- filmer, TV, reportage, medlemskap i olika nätverk o.s.v. En del av uppmärksamheten har jag upp- levt som glädjande och som ett erkännande av TBKs verksamhet. Jag utesluter inte att medverka i sådant, men hittills har det mesta inte känts helt "rätt", så därför har jag hellre tackat nej till allt. Utom till erbjudandet om gästmedlemsskap i fakulteten i Foundation for Shamanic Studies, förkortat FSS.
FSS är Michael Harners världsomspännande nätverk för core-shamanism. Nätverket har en syn på shamanism och shamanskt arbete som stämmer väl överens med min, och utför ett bra och viktigt arbete på många områden inom shamanism, t.ex. utbildning, helande, studier, återupprättande av ceremonier och annan shamansk kunskap, o.s.v.
Rent konkret innebär gästmedlemskapet i FSS fakultet att Traditionell botekonst får ett utökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte med shamaner och utövare av shamanism världen över, samt att TBKs kurser i framtiden kommer att bli meriterande för den som vill söka kurser som ges av FSS. OBS! Gäller inte längre. Jag har numera avsagt mig medlemsskapet i fakulteten i Foundation for Shamanic Studies. TBKs kurser och verksamhet bedrivs därmed åter helt fritt och oberoende. En del andra godtar min Grundkurs som meriterande för sina fortsättningskurser, så man kan ju alltid fråga i så fall.

TBK stöder andra projekt
Genom att vara klient hos TBK eller elev vid TBKs kurser så stöder du shamanskt arbete, samtidigt som du själv deltar i processer som är viktiga både för dig själv och för helheten. Det är därför extra roligt för mig att berätta att en del av TBKs intäkter går till att stödja annan verksamhet inom t.ex. miljö- och nödhjälpsarbete. Ju bättre TBKs verksamhet går, dess mer går till att stödja annan bra verksamhet.

www.shamanism.se