Start
 
 
Start
Om oss
Shamanism, vad är en shaman ?
Schamansk healing
Du är här
Grundkurs i shamanism
Shamansk healing
Soul Retrieval
Psychopomp, döendet, döden, det hinsides
Shamansk Distanshealing
Shamanska träffar
Kontakt
Artiklar om shamanism och TBKs verksamhet


Skriv till TBK

 

 

 


Shamankurser, utbildningar och shamanska träffar sen 1996

Nästa kurs i shamanism

Till min stora glädje har jag åter möjlighet att erbjuda hjälp och behandling

Inga kurser dock . Men eventuellt kan det i framtiden även uppenbara sig möjlighet till utbildning för den eller dom som är genuint och seriöst intresserade.

Så håll gäma utkik här då och då om du är intresserad.

.

Läs mer om kurserna på respektive sida: Grundkurs, Helandekurs, Soul Retrieval, Shamanismen och Döden, Distanshelande.
Anmälan på sidan Kontakt.

Nästa shamanträff
.
Nästa shamanträff är inte inbokad ännu, info kommer här OM det blir nån fler träff. Läs mer om träffarna längre ner på sidan, och om senaste träffen på sidan Träffar.

Shamankurser och utbildning

Jag erbjuder för närvarande inga kurser . Men eventuellt kan det i framtiden uppenbara sig möjlighet till utbildning för den eller dom som är genuint och seriöst intresserade.

Så håll gäma utkik här då och då om du är intresserad.

.


Min utbildning i shamanism består för närvarande av 5 delar. Man börjar med Grundkursen, och sedan finns det för närvarande 4 fortsättningskurser. Också träffarna brukar utformas som en slags vidareutbildningar.
Jag erbjuder Grundkursen vid 1-2 tillfällen per år och 1-2 fortsättningskurser per år:

1. Grundkurs i shamanism. 4 dagars kurs. Ger hela grunden i shamanskt arbete och verktygen för att kunna jobba vidare. Passar både för rena nybörjare och mer avancerade. Ett krav för att kunna söka de andra kurserna. Brukar återkomma vid 2 tillfällen varje år.
• Helandekurs - Shamansk healing. 5 dagars kurs. Lär ut några av de viktigaste och mest oumbärliga delarna i shamanskt helande. Kräver att man gått Grundkursen
• Shamanismen och döden. 6 dagars kurs. Shamanens arbete med döendet, döden och det som ev. kommer efter. Vidareförande av själar, s.k. psychopomp. Kursen kräver att man gått Grundkursen.
• Distanshelande. 4 dagars kurs. Hur det shamanska helandet kan utföras oavsett det geografiska avståndet mellan Shamanen och klienten. Denna kurs kräver att man först gått Grundkurs, Helandekurs och Själsåtervinning alternativt gamla Själsåtervinning steg 1. Beräknas återkomma 2017.
• Själsåtervinning - Soul Retrieval. 6 dagars kurs. Fokus på problemet med förlust av hela eller delar av själen och helandet av detta. De som tidigare gått Själsåtervinning steg 1 (som numera är första halvan av kursen) får rabatt för att kunna vara med på steg 2 (som numera är andra halvan av kursen). Kursen kräver att man gått Grundkursen.

Shamanträffar
Jag erbjuder ibland även träffar för dom som gått minst en kurs med TBK och som vill samlas och gå vidare med det shamanska arbetet. Träffarna är ett komplement till kurserna, eftersom det där finns möjlighet att lära ut sådant som inte får plats eller hinns med inom den ordinarie utbildningen. Träffarnas upplägg liknar kursernas, så om man gillar kurserna så gillar man träffarna.
På träffarna finns ibland visst utrymme för deltagarnas egna behov och önskemål. Träffarna är också en möjlighet för dom som gått alla kurser och vill fortsätta lära sig.


Kursernas målsättning

Målet med min undervisning är att ge tillräckliga baskunskaper för att eleven själv ska kunna jobba vidare självständigt med hjälp av shaman- ska tekniker.
Min ambition är alltså inte att tala om hur allting är eller hur man ska tycka, tänka eller agera i olika frågor. Min ambition är att förmedla tekniker och arbetsmetoder som man kan använda för att själv ta reda på hur det ligger till med saker och ting och hur man ska tycka, tänka och agera utifrån denna kunskap.

Påminnelser
Vill du ha en påminnelse när det är en kurs eller annat arrangemang på gång från TBK? Kryssa i rutan längst ner på sidan Kontakt.

www.shamanism.se

   
En bön om hjälp

Jag är svårt sjuk

och behöver hjälp för att kunna fortsätta utföra min Livsuppgift.

Läs mer om min Livsuppgift och hur du kan hjälpaNyheter

Nu finns en nyhetssida med korta snabba, uppdaterade nyheter och småprat.

Fortsätt hålla koll på startsidan för större uppdateingar. Eller här för kurser och träffar.

 

 Påminnelser
Vill du ha en påminnelse när nästa kurs eller annat arrangemang med TBK är på gång? Kryssa i rutan längst ner på sidan Kontakt.

Gilla TBK på Facebook