Start
 
 
Start
Om oss
Shamanism, vad är en shaman ?
Schamansk healing
Kurser i shamanism, shamanträffar
Grundkurs i shamanism
Shamansk healing
Soul Retrieval
Psychopomp, döendet, döden, det hinsides
Du är här
  Shamanska träffar
Kontakt
Artiklar om shamanism och TBKs verksamhet


Skriv till TBK

 

 

 Distanshelande -
Shamansk Distanshealing
(4 dagar)

Till min stora glädje har jag åter möjlighet att erbjuda hjälp och behandling

Inga kurser dock . Men eventuellt kan det i framtiden även uppenbara sig möjlighet till utbildning för den eller dom som är genuint och seriöst intresserade.

Så håll gäma utkik här då och då om du är intresserad.

.

Shamansk Distanshealing:
Distanshelande är mycket viktigt att kunna i de fall man inte har direkt tillgång till klienten p.g.a. geografiskt avstånd och praktiska omständig- heter. Eftersom shamanism verkar genom den andliga sidan av verkligheten, eller på s.k. "övernaturlig" väg, så finns det inga geografiska begränsningar för att helandet ska kunna ha sin verkan fullt ut. Man kan således behandla och hela klienter, platser o.s.v. oavsett avstånd mellan klienten och den som utför helandet, alltså t.o.m. på andra världsdelar och på andra sidan jorden.
Kursen lär ut hur man på ett kraftfullt, verkningsfullt och säkert sätt utför alla slags shamanska helanden på distans, och bygger bl.a. på mina närmare 20 år av praktisk erfarenhet av utåtriktat arbete med Shamanskt Distanshelande.

Förkunskaper:
Denna shamankurs är en fortsättningskurs och kräver att man först gått TBKs Grundkurs, Helandekurs och kurs i Själsåtervinning (Soul Retrieval) alternativt gamla Själsåtervinning steg 1.
Du ska komma med avsikten att ta del av det som lärs ut på kursen, d.v.s. shamanism. Under kursen utövar vi enbart shamanism.
Du ska ha för avsikt att närvara vid undervis- ningen alla kursdagarna från gemensam start till gemensam avslutning. Kurserna är inget forum för försäljning. Alkohol eller andra droger är inte tillåtet på kurserna.

Innehåll:
• Nödvändiga förberedelser, förändringar och kunskaper för att kunna utföra fullständiga helanden, informationshämtning och andra shamanska arbeten på distans oavsett geografiskt avstånd till klienten.
• Vi bygger vidare på helandemetoderna vi lärt på Grundkursen, Helandekursen och Själsåter- vinningskursen och lär oss hur vi kan utföra allt det och mer därtill på distans.
• Vi lär oss att självständigt utföra ett riktigt och komplett distanshelande från ax till limpa.
• Praktiska övningar.
• Sång.
• Dans.
• Hjälpmedel vid distansarbete, medium för överförande av kraft, helande och information.
• Ett kraftfullt, verkningsfullt kollektivt distans- helande för vänner och bekanta som vill ha och behöver helande.
• Samarbete med sina andehjälpare vid distansarbete.
• En större gemensam ceremoni.

Alla TBKs kurser är krävande och intensiva, bl.a. för att ge så mycket som möjligt till deltagarna. Därför förekommer ofta arbete sena kvällar.

Målsättning
Efter genomgången kurs så ska du tillsammans med dina andar kunna genomföra kraftfullt shamanskt helande, informationshämtning och annat shamanskt arbete på distans. Du ska kunna beakta de etiska och moraliska gränser som gäller för allt shamanskt arbete, men som kanske är extra viktiga vid arbete på distans.

Plats och tid
Samtliga kurser är inställda på obestämd framtid.


Översikt över samtliga kurser och träffar hittar du på sidan Kurser & träffar.

Utrustning
Egen mat och sängkläder medtages, kök finnes. Dom som har ska ta med sig trummor, skallror eller andra verktyg. Har man ingenting så gör det ingenting. Man behöver ha något att sitta och ligga på under arbetet (filt, matta, fäll el dyl, helst inte liggunderlag).

Kostnad
Priset för kursen i Distanshelande är 3200kr inklusive anmälningsavgift och inkvartering.

Anmälan
Nästa kurs i Shamanskt Distanshelande är inte inbokad ännu, annars gör man en preliminär anmälan snarast via e-post eller vanlig post. Anmälan är ej bindande förrän man betalt in anmälningsavgiften.
Slutgiltig anmälan sker genom att du betalar in 700kr i anmälningsavgift på mitt bankkonto. Den slutgiltiga anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas eller förs över till annan kurs endast om kursen mot förmodan ställs in.
Resterande summa erlägges senast 30 dagar innan kursstart. TBK förbehåller sig rätten att antaga eller avslå anmälningar.
Kom ihåg att skriva namn, telefon, eventuell epostadress och vilken kurs det gäller (kursens ort, kursens datum, kursens namn) på inbetal- ningen. Får inget annat plats så skriv enbart ert namn på inbetalningen.

Nätverket

Alla som gått någon kurs hos TBK (eller hos mig innan det hette TBK) kan gå med i Nätverket, där man kan hitta och bli hittad av andra utövare av shamanism för att träffas och göra shamanskt arbete ihop, utbyta erfarenheter o.s.v. Läs mer om Nätverket eller anmäl dig direkt (om du gått någon kurs hos TBK eller mig).

Hör gärna av dig om du har några frågor eller vill veta mer.
staffan@shamanism.se

www.shamanism.se

   
En bön om hjälp

Jag är svårt sjuk

och behöver hjälp för att kunna fortsätta utföra min livsuppgift.

Läs mer om min livsuppgift och hur du kan hjälpaPåminnelser
Vill du ha en påminnelse när nästa kurs eller annat arrangemang med TBK är på gång? Kryssa i rutan längst ner på sidan Kontakt.

Gilla TBK på Facebook