Start
 
 
Start
Om oss
Shamanism, vad är en shaman ?
Schamansk healing
Kurser i shamanism, shamanträffar
Du är här
 
Shamansk healing
 
Soul Retrieval
 
Psychopomp, döendet, döden, det hinsides
 
Shamansk Distanshealing
  Shamanska träffar
Kontakt
Artiklar om shamanism och TBKs verksamhet


Skriv till TBK

 

 

 Shamankurs - grundkurs (4 dagar)

Till min stora glädje har jag åter möjlighet att erbjuda hjälp och behandling

Inga kurser dock . Men eventuellt kan det i framtiden även uppenbara sig möjlighet till utbildning för den eller dom som är genuint och seriöst intresserade.

Så håll gäma utkik här då och då om du är intresserad.

.

Shamanism:
Den uråldriga vägen till helande, kunskap och visdom. Urgamla tekniker för att, i ett förändrat medvetandetillstånd, på ett omedelbart sätt samverka och kommunicera med naturen. Syftet med denna samverkan är oftast av helande natur. Läs mer om vad shamanism är.

Förkunskaper:
Denna shamankurs är en grundkurs och kräver inga förkunskaper. Du ska komma med avsikten att ta del av det som lärs ut på kursen, d.v.s. shamanism. Under kursen utövar vi enbart shamanism.
Du ska ha för avsikt att närvara vid undervis- ningen alla kursdagarna från gemensam start till gemensam avslutning. Kurserna är inget forum för försäljning. Alkohol eller andra droger är inte tillåtet på kurserna.

Innehåll:
Orientering i övervärld, undervärld och mellan- värld.
Kontakt med andelärare, kraftdjur, naturen.
Säkerhet och arbetsetik.

Man lär sig att:
• Hämta kraft åt sig själv och andra.
• Hämta information åt sig själv och andra.
• Kommunicera med sina andehjälpare.
• Samarbeta med sina andehjälpare.
• Kommunicera med andevärlden.
• Kommunicera med naturen och alla som finns i den.
• Arbeta med ceremonier

Alla TBKs kurser är krävande och intensiva, bl.a. för att ge så mycket som möjligt till deltagarna. Därför förekommer ofta arbete sena kvällar.

Målsättning
Efter genomgången kurs så ska du ha tillräckliga kunskaper för att, om du så önskar, självständigt jobba vidare med att söka kunskap och erfarenhet inom det shamanska området, använda shamanskt arbete till att hantera din egen tillvaro samt i någon mån hjälpa andra.

Plats och tid
Samtliga kurser är inställda på obestämd framtid.

Grundkursen återkommer 1-2 gånger varje år. Grundkursen är meriterande för att söka TBKs fortsättningskurser, om man så önskar.
Översikt över samtliga kurser och träffar hittar du på sidan Kurser & träffar.

Utrustning
Egen mat och sängkläder medtages, kök finnes. Dom som har ska ta med sig trummor, skallror eller andra verktyg. Har man ingenting så gör det ingenting. Man behöver ha något att sitta och ligga på under arbetet (filt, matta, fäll el dyl, helst inte liggunderlag).

Kostnad
Priset för Grundkursen är 3200kr inklusive anmälningsavgift och inkvartering.

Anmälan
Gör en preliminär anmälan snarast via e-post eller vanlig post. Anmälan är ej bindande förrän man betalt in anmälningsavgiften.
Slutgiltig anmälan sker genom att du betalar in 700kr i anmälningsavgift på mitt bankkonto. Den slutgiltiga anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas eller förs över till annan kurs endast om kursen mot förmodan ställs in.
Resterande summa erlägges senast 30 dagar innan kursstart. TBK förbehåller sig rätten att antaga eller avslå anmälningar.
Kom ihåg att skriva namn, telefon, eventuell epostadress och vilken kurs det gäller (kursens ort, kursens datum, kursens namn) på inbetal- ningen. Får inget annat plats så skriv enbart ert namn på inbetalningen.

Nätverket

Alla som gått någon kurs hos TBK (eller hos mig innan det hette TBK) kan gå med i Nätverket, där man kan hitta och bli hittad av andra utövare av shamanism för att träffas och göra shamanskt arbete ihop, utbyta erfarenheter o.s.v. Läs mer om Nätverket eller anmäl dig direkt (om du gått någon kurs hos TBK eller mig, annars anmäler du dig när du gått kursen).

Hör gärna av dig om du har några frågor eller vill veta mer.
staffan@shamanism.se

www.shamanism.se

   


En bön om hjälp

Jag är svårt sjuk

och behöver hjälp för att kunna fortsätta utföra min livsuppgift.

Läs mer om min livsuppgift och hur du kan hjälpa