Start
 
 
Start
Om oss
Shamanism, vad är en shaman ?
Schamansk healing
Kurser i shamanism, shamanträffar
Grundkurs i shamanism
Du är här
 
Soul Retrieval
 
Psychopomp, döendet, döden och det hinsides
 
Shamansk Distanshealing
  Shamanska träffar
Kontakt
Artiklar om shamanism och TBKs verksamhet


Skriv till TBK

 

 

 Helandekurs - Shamansk healing (5 dagar)

Till min stora glädje har jag åter möjlighet att erbjuda hjälp och behandling

Inga kurser dock . Men eventuellt kan det i framtiden även uppenbara sig möjlighet till utbildning för den eller dom som är genuint och seriöst intresserade.

Så håll gäma utkik här då och då om du är intresserad.

Shamansk healing:
Enligt shamanskt synsätt beror ofta olika sjuk- domstillstånd, och andra problem i tillvaron, på någon form av obalans. Shamansk healing är att återställa denna förlorade balans.
Kursen lär ut några av de mest oumbärliga delarna i shamanskt helande, bl.a. ett av de fyra ben som det shamanska helandet vilar på. Stort fokus ligger på att behandla skadliga intrång, s.k. intrusions, som är en av de viktigaste orsakerna till sjukdom och obalans i shamansk världsbild.
Kursen upplevs av många som starkt helande, initatorisk och transformerande.

Förkunskaper:
Kursen är en fortsättningskurs, så du måste först ha gått Grundkursen. Resandet till de olika världarna och kontakten med kraftdjur och lärare måste fungera.
Du ska komma med avsikten att ta del av det som lärs ut på kursen, d.v.s. shamanism. Under kursen utövar vi enbart shamanism. Du ska ha för avsikt att närvara vid undervisningen alla kursdagarna från gemensam start till gemensam avslutning. Det ska inte ha gått för kort tid sen din förra kurs. Kurserna är inget forum för försäljning. Alkohol eller andra droger är inte tillåtet på kurserna.

Innehåll
• Shamansk syn på friskt och sjukt och dess orsakssammanhang
• Det shamanska helandets metodik - shamansk healing
• Arbete i tunneln
• Arbete med läkehjälpare, anskaffning av hjälpandar och helandekraft
• Arbete med syftet
• Att få fram ett adekvat syfte ur en klient
• Att ställa diagnos
• Att fastställa adekvat behandling (ordination)
• Samarbete med kraftdjur, lärare, läkehjälpare/läkelärare och ev. övriga hjälpare vid helande arbete
• Extraktion - en extraktionsmetod
• Arbete med sig själv i syfte att kunna jobba helande
• Adekvata forskningsresor eller andra uppgifter som t.ex kommunikation med mineral, riktningar eller annat
• Praktiska övningar enskilt, parvis och i grupp
• Moral och etik vid shamanskt arbete i allmänhet och helande arbete i synnerhet
• Sång
• Dans
• Arbete med ceremonier
• En större kollektiv helandeceremoni

Alla TBKs kurser är krävande och intensiva, bl.a. för att ge så mycket som möjligt till deltagarna. Därför förekommer ofta arbete sena kvällar.

Målsättning
Att få förståelse, kunskap och praktisk färdighet i shamanskt helande (shamansk healing) i stort.
Att kunna genomföra en fullständig extraktion med alla dess olika moment.
Kunna formulera ett syfte och ställa en diagnos för att genomföra ett adekvat helande arbete.

Plats och tid
Samtliga kurser är inställda på obestämd framtid.

Översikt över samtliga kurser och träffar hittar du på sidan Kurser & träffar.

Utrustning
Dom som har ska ta med sig trummor, skallror eller andra verktyg. Har man ingenting så gör det ingenting. Man behöver ha något att sitta och ligga på under arbetet (filt, matta, fäll el dyl, helst inte liggunderlag).

Kostnad
Priset för kursen i Shamansk healing (Helande- kursen) är 4300kr inklusive anmälningsavgift och inkvartering.

Anmälan
Gör en preliminär anmälan snarast via e-post eller vanlig post. Anmälan är ej bindande förrän man betalt in anmälningsavgiften.
Slutgiltig anmälan sker genom att du betalar in 700kr i anmälningsavgift på mitt bankkonto. Den slutgiltiga anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas eller förs över till annan kurs endast om kursen mot förmodan ställs in.
Resterande summa erlägges senast 30 dagar innan kursstart. TBK förbehåller sig rätten att antaga eller avslå anmälningar.
Kom ihåg att skriva namn, telefon, eventuell epostadress och vilken kurs det gäller (kursens ort, kursens datum, kursens namn) på inbetal- ningen. Får inget annat plats så skriv enbart ert namn på inbetalningen.

Nätverket

Alla som gått någon kurs hos TBK (eller hos mig innan det hette TBK) kan gå med i Nätverket, där man kan hitta och bli hittad av andra utövare av shamanism för att träffas och göra shamanskt arbete ihop, utbyta erfarenheter o.s.v. Läs mer om Nätverket eller anmäl dig direkt (om du gått någon kurs hos TBK eller mig).

Hör gärna av dig om du har några frågor eller vill veta mer.
staffan@shamanism.se

www.shamanism.se

   
En bön om hjälp

Jag är svårt sjuk

och behöver hjälp för att kunna fortsätta utföra min livsuppgift.

Läs mer om min livsuppgift och hur du kan hjälpa


Påminnelser
Vill du ha en påminnelse när nästa kurs eller annat arrangemang med TBK är på gång? Kryssa i rutan längst ner på sidan Kontakt.

Gilla TBK på Facebook