Start
 
 
Start
Om oss
Shamanism, vad är en shaman ?
Schamansk healing
Kurser i shamanism, shamanträffar
Grundkurs i shamanism
Shamansk healing
Du är här
 
Psychopomp, döendet, döden och det hinsides
 
Shamansk Distanshealing
  Shamanska träffar
Kontakt
Artiklar om shamanism och TBKs verksamhet


Skriv till TBK

 

 

 


Kurs i Själsåtervinning - Soul Retrieval
(6 dagar)

Till min stora glädje har jag åter möjlighet att erbjuda hjälp och behandling

Inga kurser dock . Men eventuellt kan det i framtiden även uppenbara sig möjlighet till utbildning för den eller dom som är genuint och seriöst intresserade.

Så håll gäma utkik här då och då om du är intresserad.Själsåtervinning eller Soul Retrieval
Soul Retrieval: Helandet av en skadad själ. Själsförlust (soul loss) , dvs förlust av hela eller delar av själen, är en av de viktigaste förklaringsmodellerna inom shamansk sjukdoms- syn världen över. Själsförlust är ofta orsaken till allehanda tillstånd av sjukdom, vilsenhet, tomhet, och annan obalans.
Återvinnandet av förlorade själsdelar, soul retrieval, är ett mycket viktigt och kraftfullt arbete. Och därmed en viktig och oumbärlig del i det shamanska helandet som helhet.
Att få tillbaka hela sin själ är mycket viktigt för varje människas välgång och för helandet av världen i stort. Kursens fokus ligger på att kunna hjälpa andra, men upplevs ofta som mycket helande och ger även verktyg för att fortsätt- ningsvis kunna bryta en hel del destruktiva mönster även för egen del.

Förkunskaper
Kursen är en fortsättningskurs, så du måste först ha gått Grundkursen. Resandet till de olika världarna och kontakten med kraftdjur och lärare måste fungera.
Du ska komma med avsikten att ta del av det som lärs ut på kursen, d.v.s. shamanism. Under kursen utövar vi enbart shamanism. Du ska ha för avsikt att närvara vid undervisningen alla kursdagarna från gemensam start till gemensam avslutning. Det ska inte ha gått för kort tid sen din förra kurs. Kurserna är inget forum för försäljning. Alkohol eller andra droger är inte tillåtet på kurserna.

Du som gått Själsåtervinning steg 1
De som tidigare gått TBKs Själsåtervinning steg 1, men inte gått Själsåtervinning steg 2 får 1000kr rabatt så att de kan gå Själsåtervinning steg 2. Jag rekommenderar starkt att man fullbordar sin Själsåtervinningsträning genom att gå steg 2. Själsåtervinning steg 1 och steg 2 är numera varsin halva av kursen.
Kom ihåg att ange i din anmälan att du gått TBKs Själsåtervinning steg 1.

Innehåll
• Orientering i icke ordinär verklighet
• Arbete med sig själv
• Ställa diagnos
• Arbetet med syftet
• Moral och etik vid shamanskt arbete
• Det förberedande arbetet
• Själsåtervinning (soul retrieval)
• Ett lyckat mottagande – efterarbetet
• Arbete med ceremonier och ritualer
• Vidare med det lyckade mottagandet
• Fysisk själsåtervinning
• Helande av platser - ekologiskt arbete
• Soul Rememberance
• Övervinnande och bortläggande av hinder
• Arbete med ceremonier och ritualer

Alla TBKs kurser är krävande och intensiva, bl.a. för att ge så mycket som möjligt till deltagarna. Därför förekommer ofta arbete sena kvällar.

Målsättning
Att få en bred förståelse och helhetssyn an- gående själsåtervinning och shamanskt helande arbete i stort.
Att kunna genomföra en själsåtervinning med alla dess olika moment.
Kunna utföra både för- och efterarbetet i sam- band med en själsåtervinning.
För egen del inleda arbetet med att bryta den onda spiralen med själsutbyten.

Plats och tid
Samtliga kurser är inställda på obestämd framtid.


Översikt över samtliga kurser och träffar hittar du på sidan Kurser & träffar.

Utrustning
Egen mat och sängkläder medtages, kök finnes. Dom som har ska ta med sig trummor, skallror eller andra verktyg. Har man ingenting så gör det ingenting. Man behöver ha något att sitta och ligga på under arbetet (filt, matta, fäll el dyl, helst inte liggunderlag).

Kostnad
Priset för 6 dagars kurs i Själsåtervinning (Soul Retrieval) är 5300kr inklusive anmälningsavgift och inkvartering. 1000kr rabatt för de som gått TBKs Själsåtervinning steg 1.

Anmälan
Nästa Själsåtervinningskurs är inte inbokad ännu, annars gör man en preliminär anmälan snarast via e-post eller vanlig post. Anmälan är ej bind-ande förrän man betalt in anmälningsavgiften.
Slutgiltig anmälan sker genom att du betalar in 700kr i anmälningsavgift på mitt bankkonto. Den slutgiltiga anmälan är bindande och an- mälningsavgiften återbetalas eller förs över till annan kurs endast om kursen mot förmodan ställs in.
Resterande summa erlägges senast 30 dagar innan kursstart. TBK förbehåller sig rätten att antaga eller avslå anmälningar.
Kom ihåg att skriva namn, telefon, eventuell epostadress och vilken kurs det gäller (kursens ort, kursens datum, kursens namn) på inbetal- ningen. Får inget annat plats så skriv enbart ert namn på inbetalningen.

Nätverket

Alla som gått någon kurs hos TBK (eller hos mig innan det hette TBK) kan gå med i Nätverket, där man kan hitta och bli hittad av andra utövare av shamanism för att träffas och göra shamanskt arbete ihop, utbyta erfarenheter o.s.v. Läs mer om Nätverket eller anmäl dig direkt (om du gått någon kurs hos TBK eller mig).

Hör gärna av dig om du har några frågor eller vill veta mer.
staffan@shamanism.se

www.shamanism.se

   

En bön om hjälp

Jag är svårt sjuk

och behöver hjälp för att kunna fortsätta utföra min livsuppgift.

Läs mer om min livsuppgift och hur du kan hjälpa


.

Påminnelser
Vill du ha en påminnelse när nästa kurs eller annat arrangemang med TBK är på gång? Kryssa i rutan längst ner på sidan Kontakt.

Gilla TBK på Facebook