Start
 
 
Start
Om oss
Shamanism
Schamansk healing
Kurser i shamanism, shamanträffar
Kontakt
Artiklar om shamanism och TBKs verksamhet
Du är härSkriv till TBK

 

 

 


Nätverket för utövare av shamanism

Nätverket
Meningen och syftet med Nätverket är att möjliggöra för utövare av shamanism som gått någon eller några kurser med TBK (eller med mig innan det hette TBK) att hitta varandra och träffas och utföra shamanskt arbete tillsammans, trumma åt varandra, be varandra om shamansk hjälp, göra helanden och resor åt varandra, utbyta erfarenheter, starta trumgrupper, ordna enstaka eller regelbundna träffar o.s.v. T.ex kan det finnas flera utövare i samma stad som gått kurser vid olika tillfällen och därför är ovetande om varandra.

Nätverket är till för dom som vill utöva shamanism så som det lärs ut på bl.a. TBKs kurser. Vill man utöva något annat så ska man INTE anmäla sig till Nätverket.

Varför

När jag själv började utöva shamanism fann jag ett stort värde i att ha tillgång till andra utövare som jag kunde samarbeta och utbyta erfaren- heter med. Och det gör jag fortfarande. Jag är övertygad att det är värdefullt för alla utövare av shamanism på alla nivåer och med stor eller liten erfarenhet att träffas och utöva shamanism till- sammans med andra. Det är väldigt lärorikt och utvecklande för det egna shamanska arbetet, och det ger även utökade möjligheter att jobba med sitt eget helande, hjälpa andra, jobba kollektivt, jobba helande åt sig själv, åt andra, åt varandra och åt Moder Jord. Kort sagt är det bra och kraftfullt att jobba tillsammans med andra, och jag är säker på att fler såna grupper är något som den här världen behöver. Många av er har säkert redan upplevt kraften i att jobba flera tillsammans, om inte annat så på kurserna.

Har du redan en grupp eller några vänner att utöva shamanism tillsammans med? Gå ändå med i Nätverket och möjliggör för andra som inte har det att hitta dig/er.

För vilka?
Nätverket är endast öppet för dom som gått någon kurs hos TBK (eller med mig innan det hette TBK), och som vill utöva shamanism så som det lärs ut på bl.a. dom kurserna. Detta möjliggör för att man menar samma sak med shamanism och ökar möjligheten att hitta likasinnade. Naturligtvis finns det många, många andra som också utövar det vi menar med shamanism. Men just i Nätverket har vi valt att dra den gränsen. Det finns inget som hindrar att medlemmar i Nätverket, som så önskar, i sin tur startar grupper eller nätverk som även tar in andra.

Man måste inte ha facebook för att vara med i och ha nytta av Nätverket, men man kan använda Nätverket för att bjuda in till facebookgrupper o.dyl. om man så vill. Det finns ett internetforum i Nätverket, men man måste inte delta i det för att vara med i och ha nytta av Nätverket.

TBK förbehåller sig rätten att anta eller avslå anmälningar till Nätverket och att utesluta medlemmar.

Kostnad
Nätverket är en helt kostnadsfri förmån för de som gått kurser med TBK (eller med mig innan det hette TBK).

Anmälan
Det går för närvarande inte att anmäla sig till Nätverket. Meddelande kommer här OM eller när det åter går att anmäla sig.

www.shamanism.se

   

Gilla TBK på Facebook