Grundkurs


6-8 januari 2023. Södra Stockholm.
30 juni - 3 juli 2023. Grönfjäll.


Vi lär ut shamanism: Den uråldriga vägen till helande, kunskap och visdom. Urgamla tekniker för att, i ett förändrat medvetandetillstånd, på ett omedelbart sätt samverka och kommunicera med naturen och den andliga sidan av verkligheten. Syftet med denna samverkan är oftast av helande natur.

Grundkursen är en kurs som sträcker sig över fyra dagar inkluderar övernattning på en naturskön plats. Vissa av momenten sker tillsammans med kursdeltagare som går någon utav fortsättningskurserna, man kan alltså vara delaktig i ceremonier och annat som hålls av deltagare som utövat ett tag. Det ger en inblick i hur det fortsatta lärandet ser ut, och det kan vara givande att träffa andra kursdeltagare som har hunnit skaffa sig lite mer erfarenhet. Grundkursen på tre dagar erbjuds i Stockholm och inkluderar inget boende. Denna kurs håller en mindre grupp där alla (eller de allra flesta) är nybörjare som delar nya erfarenheter.

Obs! Denna grundkurs kräver ingen som helst förkunskap, varken teoretiskt eller praktiskt. Det bästa är om man inte kommer med så mycket förutfattade meningar alls.

Upplägg och struktur

Undervisningen sker ibland för sig och ibland i blandad grupp, där deltagare tränas parallellt i olika kurser. Vi arbetar inomhus och utomhus, individuellt, par och i grupp. Undervisningen består av praktiska övningarför ett erfarenhetsbaserat lärande. Teori i form av genomgång av relevanta begrepp, historik och shamanismens roll idag. Etik och fungerande förhållningssätt belyses genomgående. Alla våra kurser är krävande och intensiva, bl.a. för att ge så mycket som möjligt till deltagarna, därför förekommerarbete sena kvällar.

Innehåll


  • Grundläggande shamanska metoder. Trumma, skallra, sång, dans m.m.
  • Själsresor till och orientering i under- över- och mellanvärld.
  • Egen direkt kontakt, kommunikation och samarbete med kraftdjur, andelärare och naturen.


Man lär sig att:


  • Hämta information och kraft åt dig själv och åt andra.
  • Kommunicera med sina andehjälpare.
  • Samarbeta med sina andehjälpare.
  • Kommunicera med naturen och alla som finns i den.
  • Utföra individuella och gemensamma ceremonier.
  • Etik, säkerhet och fungerande förhållningssätt praktiseras och lärs ut genom alla olika moment, genom instruktioner och övningar.


Målsättning

Efter genomgången kurs så ska du ha tillräckliga kunskaper för att, om du så önskar, självständigt jobba vidare med att söka kunskap och erfarenhet inom det shamanska området, använda shamanskt arbete till att hantera din egen tillvaro samt i någon mån hjälpa andra.

Pris

Kostnaden för en 4-dagarskurs är 4.000 kr inkl. inkvartering och anmälningsavgift (egen mat medtages). Priset är detsamma oavsett om du under kursens gång väljer att nyttja det gemensamma boendet eller inte.

Kostnaden för en 3-dagarskurs är 3.000 kr inklusive anmälningsavgift. Boende ingår ej.

Skillnaden mellan tre- och fyradagarskurserna är liten, framförallt så får deltagaren på fyradagarskursen vara med på en del av grejorna som de på fortsättningskurserna sysslar med. Men själva undervisningsdelen är densamma.

Utrustning

Egen mat och sängkläder medtages om övernattning sker, kök finnes. Dom som har ska ta med sig trummor, skallror eller andra verktyg. Har man ingenting så gör det ingenting. Man behöver ha något att sitta och ligga på under arbetet (filt, matta, fäll el dyl, helst inte liggunderlag). Papper och penna.


Välkommen med din anmälan