Priser & villkor för kurser och träffar

KURS, 4 DAGAR

Grundkurs, Extraktionskurs, Själsåtervinning I och II. 


Kursavgift: 4.000 kr inklusive inkvartering. Egen mat medtages.


Anmäningsavgift: 1000 kr, ingår i kursavgiften. I och med att du betalar in anmälningsavgiften säkrar du din plats på kursen. Inbetalningsuppgifter och annan nödvändig praktisk information skickas via mejl i samband med preliminär anmälan.


Resterande 3.000 kr inbetalas senast 30 dagar innan kursen, alternativt snarast om anmälan sker sent. Det går bra att betala hela kursavgiften på en och samma gång. Det går även bra att vid behov dela upp betalningen i tre delar (1.000 anmälningsavgift, 2.000*2), säg till om det när du gör en preliminär anmälan i så fall. 


Avbokningsvillkor


  • Vid avbokning tidigare än 30 dagar före kursstart: eventuell redan inbetald kursavgift återbetalas, exklusive anmälningsavgiften.
  • Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart: halva kursavgiften återbetalas, exklusive anmälningsavgiften.
  • Vid avbokning senare än 10 dagar före kursstart: hela kursavgiften inklusive anmälningsavgift debiteras.


Vid förhinder p.g.a sjukdom återbetalas halva kursavgiften (exklusive anmälningsavgiften) retroaktivt mot uppvisande av giltigt läkarintyg för de aktuella kursdatumen. Intyg via vårdappar godkännes ej. Avgiften kan inte flyttas över till annan kurs eller person.


Vid fullsatt / inställd kurs: 100% återbetalning gäller.KURS, 3 DAGAR

Distanshelandekurs och grundkurs. 


Kursavgift: 3.000 kr. Övernattning/inackordering ingår ej, om inte annat framgår.


Anmäningsavgift: 800 kr, ingår i kursavgiften. I och med att du betalar in anmälningsavgiften säkrar du din plats på kursen. Inbetalningsuppgifter och annan nödvändig praktisk information skickas via mejl i samband med preliminär anmälan.


Resterande 2.200 kr inbetalas senast 30 dagar innan kursen, alternativt snarast om anmälan sker sent. Det går bra att betala hela kursavgiften på en och samma gång. Det går även bra att vid behov dela upp betalningen i tre delar (800 kr anmälningsavgift, 1.100*2), säg till om det när du gör en preliminär anmälan i så fall.


Avbokningsvillkor


  • Vid avbokning tidigare än 30 dagar före kursstart: eventuell redan inbetald kursavgift återbetalas, exklusive anmälningsavgiften.
  • Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart: halva kursavgiften återbetalas, exklusive anmälningsavgiften.
  • Vid avbokning senare än 10 dagar före kursstart: hela kursavgiften inklusive anmälningsavgift debiteras.


Vid förhinder p.g.a sjukdom återbetalas halva kursavgiften (exklusive anmälningsavgiften) retroaktivt mot uppvisande av giltigt läkarintyg för de aktuella kursdatumen. Intyg via vårdappar godkännes ej. Avgiften kan inte flyttas över till annan kurs eller person. 


Vid fullsatt / inställd kurs: 100% återbetalning gäller.

TRÄFF, HALVDAG

Fördjupning, praktiskt övningstillfälle med varierande kunskapsnivå. Södra Stockholm och Nackareservatet.


Träffavgift: 250-500 kr beroende på innehåll och struktur (mer öppet eller styrt/undervisande). Träff- och anmäningsavgift är en och samma. Avgiften ska vara tillhanda senast en vecka före träffen om man vill behålla sin plats, eller snarast vid sen anmälan. Inbetalningsuppgifter och annan nödvändig praktisk information skickas via mejl i samband med preliminär anmälan.


Avbokningsvillkor


  • Vid avbokning senast 48 timmar innan träffen: full återbetalning.
  • Vid avbokning senare än 48 timmar innan träffen: halva avgiften debiteras.
  • Vid avbokning senare än 24 timmar innan träffen: hela avgiften debiteras.


Vid förhinder p.g.a sjukdom återbetalas halva avgiften retroaktivt mot uppvisande av giltigt läkarintyg. Intyg via vårdappar godkännes ej. Avgiften kan inte flyttas över till annan träff eller person.


Vid fullsatt eller inställd träff: 100% återbetalning gäller.Betalsätt


Det är möjligt att betala kurs- eller träffavgiften via swish, bankgiro och faktura. Denna information skickas till dig i bekräftelsen efter att du gjort en preliminär anmälan till en träff eller kurs. Du väljer själv om du vill gå vidare med betalning efter din preliminära anmälan.


Ångerrätt


Vid slutgiltig anmälan gäller inte ångerrätten på 14 dagar. Detta p.g.a att det antingen inkluderar boende och/eller för att det är en aktivitet som begränsar sig till en bestämd dag/under en begränsad tidsperiod.

Tydlighet A och O


Det är viktigt att veta vad som gäller när man anmäler sig till en kurs eller träff. Jag har försökt att tydliggöra vad som alla delar men jag kan ha råkat missa något. Säg gärna till om du saknar någon viktig information.
Det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite, oavsett om det gäller anmälningsvillkor, kursinnehåll eller praktiska detaljer. Välkommen att höra av dig om något är oklart! 

Force majuere


"Force majuere" avser krig, brand, naturkatastrofer, nya lagar eller myndighetsbeslut som förbjuder fullföljandet av avtal och liknande.


Mot bakgrund av detta gäller:


Vi förbehåller oss rätten att flytta en kurs eller träff geografiskt samt tidsmässigt inom rimliga gränser och så jämbördigt som möjligt. Till exempel som ett resultat av myndighetsbeslut rörande covid-19 eller liknande. Redan inbetald anmälnings- och kursavgift flyttas då över till det nya datumet/platsen. Vi ansvarar ej för övriga eventuella omkostnader i samband med en flyttad eller inställd kurs.