Kurser


Vi lär ut shamanism: en urgammal andlig väg för botande, helande, kunskap och genomgripande livshantering. Undervisningen utgår från den helande vägen, och är utformad i tätt samarbete med mina lärare i andevärlden. Undervisningen utgår inte från någon specifik kultur. Kurserna sammantaget utgör olika delar av en och samma gedigna utbildning i shamanism i allmänhet och i shamanskt helande och traditionell botekonst i synnerhet.


Du bör få behållning av undervisningen om du:


-Vill lära dig att utöva shamanism på ett direkt, praktiskt, resultatinriktat, etiskt grundat och välbeprövat sätt.

-Vill kunna arbeta shamanskt för dig själv och andra i olika helande syften, samt att utifrån en andlig kontext kunna hantera existentiella frågor som berör allt från födelse -liv -död och det hinsides.

-Önskar knyta/återanknyta kontakt med dina andehjälpare och lärare i andevärlden.

-Har en djup relation till naturen och/eller när en sådan längtan, samt vill kunna kommunicera med den andliga sidan av allt levande såsom träd, stenar, berg, vatten, o.s.v.

-Är i behov av att förstå dina andliga upplevelser (i den mån det är möjligt) i ett sammanhang.


Kursdatum


  • 30 juni - 3 juli 2023. Grönfjäll, Lappland. Grundkurs, extraktion, själsåtervinning I och II (kurserna bedrivs parallellt).
  • 5-7 januari 2024. Södra Stockholm.


Kursutbud


Grundkursen ger möjlighet att sedan lära sig extraktion och själsåtervinning I. Därefter kan man gå själsåtervinning II och distanshelande. Planer för kurs i Döden och det hinsides är på gång. Här kan du läsa mer om varje kurs genom att klicka på länkarna:Mål & syfte


Efter en kurs ska kunskaperna vara tillräckliga för att självständigt kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på shamansk väg för sig själv och för andra, i olika stor utsträckning beroende på kurs. Övning efter en kurs ger färdighet och fördjupning. Både kurser och träffar syftar till att utgöra ett tryggt, kraftfullt och tydligt sammanhang att lära sig att utöva shamanism i. Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten att varsamt föra vidare värdefulla shamanska kunskaper till kommande generationer.


Preliminär anmälan


Genom att skicka in formuläret nedan görs en preliminär anmälan till en kurs eller en träff. Detta är icke-bindande. I samband med preliminär anmälan får du inbetalningsuppgifter och annan nödvändig praktisk information skickad till din mejl, så att du kan gå vidare med slutgiltig anmälan i lugn och ro om du vill.


 
 
 
Grundkurs 30 juni - 3 juli, Grönfjäll
Extraktion 30 juni - 3 juli, Grönfjäll
Själsåtervinning I 30 juni - 3 juli, Grönfjäll
Själsåtervinning II 30 juni - 3 juli, Grönfjäll
Grundkurs 5-7 januari, Stockholm/Nackareservatet
Träff vårdagjämningen, Stockholm/Nackareservatet
 
Jag har läst och tagit del av anmälningsvillkor och innehåll.
 
 
Ja tack skicka påminnelser & info via e-post
Avregistrera mig från utskick tack