Kurser

Vi lär ut shamanism: en urgammal andlig väg för botande, helande, kunskap och genomgripande livshantering. Undervisningen utgår från den helande vägen, och är utformad i tätt samarbete med mina lärare i andevärlden. Det shamanska utövande vi lär ut fokuserar inte på någon specifik kultur, utan utgår från det som är gemensamt för de kulturer där en shamansk väg praktiseras eller tidigare har praktiserats. Kurserna sammantaget utgör olika delar av en och samma gedigna utbildning i shamanism i allmänhet och i shamanskt helande och traditionell botekonst i synnerhet. 


Du bör få behållning av kurserna om du:


  • Vill lära dig att utöva shamanism på ett direkt, praktiskt, resultatinriktat, etiskt grundat och välbeprövat sätt.
  • Vill kunna arbeta shamanskt för dig själv och andra i olika helande syften, samt att utifrån en andlig kontext kunna hantera existentiella frågor som berör allt från födelse -liv -död och det hinsides.
  • Önskar knyta/återanknyta kontakt med dina andehjälpare och lärare i andevärlden.
  • Har en djup relation till naturen och/eller när en sådan längtan, samt vill kunna kommunicera med den andliga sidan av allt levande såsom träd, stenar, berg, vatten, o.s.v.
  • Är i behov av att förstå dina andliga upplevelser (i den mån det är möjligt) i ett sammanhang.


Innan en kurs kan man fundera ver om det är just en kurs man verkligen behöver eller snarare en behandling. Det ena behöver inte utesluta det andra.


Upplägg

 

All undervisning sker i grupp med praktiska moment som bygger på varandra. Dessa utförs individuellt, i par eller med hela gruppen, inomhus eller utomhus. Undervisningen baseras på lärande genom görande där man skaffar egen direkt erfarenhet och på så sätt bygger upp en kunskap över tid. Utifrån denna kunskap bildar man sig en egen uppfattning om hur det ligger till med olika saker och hur man vill tycka och förhålla sig i olika frågor. Etik och fungerande förhållningssätt både genomsyrar de olika praktiska momenten och tas upp och behandlas separat.


KurserMan går en kurs i taget och bestämmer själv om man vill gå vidare i utbildningen efter grundkursen. Man binder aldrig upp sig för mer än en kurs i taget. För vissa kan det gå flera år mellan varje kurs. Utgångspunkten är att varje kurs ger kraftfulla verktyg och kontakter för ett fortsatt utövande, men det är alltid ens egna ansvar att fortsätta utöva om man vill och därigenom fördjupa kunskaperna på den shamanska vägen.


Mål & syfte


Efter en kurs ska kunskaperna vara tillräckliga för att självständigt kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på shamansk väg för sig själv och för andra, i olika stor utsträckning beroende på kurs. Både kurser och träffar syftar till att utgöra ett tryggt, kraftfullt och tydligt sammanhang att lära sig att utöva shamanism i. Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten att varsamt föra vidare värdefulla shamanska kunskaper till kommande generationer.


Kursdatum


  • 30 juni - 3 juli 2023. Grönfjäll, Lappland. Själsåtervinning I och II (kurserna bedrivs parallellt men var för sig). Kurserna är fullsatta. Du kan sätta upp dig på en reservlista för eventuella återbud. 


Anmälan


Genom att skicka in formuläret nedan görs en preliminär anmälan till en kurs eller en träff. Detta är icke-bindande. I samband med preliminär anmälan får du nödvändig praktisk information skickad till din mejl,och du kan gå vidare med slutgiltig anmälan om du vill.


Slutgiltig anmälan sker genom att du betalar in anmälningsavgiften. Resterande summa erlägges senast 30 dagar innan kursstart. Jag förbehåller mig rätten att antaga eller avslå anmälningar.

Kom ihåg att skriva namn, telefon, eventuell epostadress och vilken kurs det gäller (kursens ort, kursens datum, kursens namn) på inbetalningen. Den slutgiltiga anmälan är bindande och anmälningsavgift och kursavgift återbetalas endast om kursen mot förmodan ställs in.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller vill veta mer.


Formulär för preliminär anmälan

 
 
 
Själsåtervinning I 30 juni - 3 juli 2023, Grönfjäll (reservlista)
Själsåtervinning II 30 juni - 3 juli 2023, Grönfjäll (reservlista)
Träff 23 september 2023, Stockholm/Nackareservatet
 
Jag har läst och tagit del av anmälningsvillkor och innehåll.
 
 
Ja tack skicka påminnelser & info via e-post
Avregistrera mig från utskick tack