Distanshelande
Datum kommer

Distanshelande är mycket viktigt att kunna i de fall man inte har direkt tillgång till klienten p.g.a. geografiskt avstånd och praktiska omständigheter. Eftersom shamanism verkar genom den andliga sidan av verkligheten, eller på s.k. "övernaturlig" väg, så finns det inga geografiska begränsningar för att helandet ska kunna ha sin verkan fullt ut. Man kan således behandla och hela klienter, platser o.s.v. oavsett avstånd mellan klienten och den som utför helandet, alltså t.o.m. på andra världsdelar och på andra sidan jorden.

Kursen lär ut hur man på ett kraftfullt, verkningsfullt och säkert sätt utför alla slags shamanska helanden på distans, och bygger bl.a. på mina närmare 20 år av praktisk erfarenhet av utåtriktat arbete med shamanskt distanshelande. 

Förkunskaper 

Denna shamankurs är en fortsättningskurs och kräver att man först gått Grundkurs, Helandekurs och kurs i Själsåtervinning I.

Struktur

Undervisningen sker ibland för sig och ibland i blandad grupp, där deltagare tränas parallellt i olika kurser. Vi arbetar inomhus och utomhus, individuellt, par och i grupp. Undervisningen består av praktiska övningar för ett erfarenhetsbaserat lärande. Teori i form av genomgång av relevanta begrepp, historik och shamanismens roll idag. Etik och fungerande förhållningssätt belyses genomgående. Alla våra kurser är krävande och intensiva, bl.a. för att ge så mycket som möjligt till deltagarna, därför förekommer arbete sena kvällar. 

Innehåll

• Nödvändiga förberedelser, förändringar och kunskaper för att kunna utföra fullständiga helanden, informationshämtning och andra shamanska arbeten på distans oavsett geografiskt avstånd till klienten.
• Vi bygger vidare på helandemetoderna vi lärt på Grundkursen, Helandekursen och Själsåtervinningskursen och lär oss hur vi kan utföra allt det och mer därtill på distans. 
• Vi lär oss att självständigt utföra ett riktigt och komplett distanshelande från ax till limpa.
• Praktiska övningar.
• Sång.
• Dans.
• Hjälpmedel vid distansarbete, medium för överförande av kraft, helande och information.
• Ett kraftfullt, verkningsfullt kollektivt distans- helande för vänner och bekanta som vill ha och behöver helande.
• Samarbete med sina andehjälpare vid distansarbete.

Målsättning

Efter genomgången kurs så ska du tillsammans med dina andar kunna genomföra kraftfullt shamanskt helande, informationshämtning och annat shamanskt arbete på distans. Du ska kunna beakta de etiska och moraliska gränser som gäller för allt shamanskt arbete, men som kanske är extra viktiga vid arbete på distans.

Kostnad 

Priset för kursen i Distanshelande är 3.000 kr inklusive anmälningsavgift.


Utrustning

Egen mat och sängkläder medtages, kök finnes. Dom som har ska ta med sig trummor, skallror eller andra verktyg. Har man ingenting så gör det ingenting. Man behöver ha något att sitta och ligga på under arbetet (filt, matta, fäll el dyl, helst inte liggunderlag).


Välkommen med din anmälan