Helandekurs - extraktion

4 dagar inkl. boende


Beskrivning

Enligt shamanskt synsätt beror ofta olika sjukdomstillstånd och andra problem i tillvaron, på någon form av obalans. Shamanskt helande går ut på att återställa denna förlorade balans. Kursen lär ut några av de mest oumbärliga delarna i shamanskt helande, bl.a. ett av de fyra ben som det shamanska helandet vilar på. Stort fokus ligger på att behandla skadliga intrång, som är en av de viktigaste orsakerna till sjukdom och obalans i shamansk världsbild. På kursen behandlas även förhållningssätt och etik som kretsar kring mötet med klienter och utformande av syfte. 

Förkunskaper

Kursen är en fortsättningskurs, så du måste först ha gått Grundkursen. Grundkurs hos mig, Staffan Ljung/TBK, Scandinavian Center for Shamanic Studies, Foundation for Shamanic Studies eller Sandra Ingerman funkar. Resandet till de olika världarna och kontakten med kraftdjur och lärare måste fungera. Det ska ha gått minst ca ett halvår sen din förra kurs.


Du ska komma på kursen med avsikt att enbart utöva shamanism samt att vara delaktig från kursens början till kursens slut. Alkohol och andra droger är helt förbjudet.


Upplägg

Undervisningen sker ibland för sig och ibland i blandad grupp, där deltagare tränas parallellt i olika kurser. Vi arbetar inomhus och utomhus, individuellt, par och i grupp. Undervisningen består av praktiska övningar för ett erfarenhetsbaserat lärande. Alla våra kurser är krävande och intensiva, bl.a. för att ge så mycket som möjligt till deltagarna, därför förekommer arbete kvällstid.

Innehåll


• Shamansk syn på friskt och sjukt och dess orsakssammanhang
• Det shamanska helandets metodik 
• Arbete i tunneln
• Arbete med läkehjälpare, anskaffning av hjälpandar och
helandekraft
• Arbete med syftet
• Att få fram ett adekvat syfte ur en klient
• Att ställa diagnos
• Att fastställa adekvat behandling (ordination)
• Samarbete med kraftdjur, lärare, läkehjälpare/läkelärare och ev. övriga hjälpare vid helande arbete
• Extraktion - en extraktionsmetod
• Arbete med sig själv i syfte att kunna jobba helande
• Adekvata forskningsresor eller andra uppgifter som t.ex
kommunikation med mineral, riktningar eller annat
• Praktiska övningar enskilt, parvis och i grupp
• Moral och etik vid shamanskt arbete i allmänhet och helande
arbete i synnerhet
• Sång
• Dans
• Arbete med ceremonier
• En större kollektiv helandeceremoniMålsättning

Att få förståelse, kunskap och praktisk färdighet i shamanskt helande i stort. Att kunna genomföra en fullständig extraktion med alla dess olika moment. Kunna formulera ett syfte och ställa en diagnos för att genomföra ett adekvat helande arbete.

Kursavgift

Kostnaden för en kurs är 4.000 kr inkl. inkvartering och anmälningsavgift (egen mat medtages). Priset är detsamma oavsett om du under kursens gång väljer att nyttja det gemensamma boendet eller inte.

Utrustning

Egen mat och sängkläder medtages, kök finnes. Dom som har ska ta med sig trummor, skallror eller andra verktyg. Har man ingenting så gör det ingenting. Man behöver ha något att sitta och ligga på under arbetet (filt, matta, fäll el dyl, helst inte liggunderlag). Papper och penna.