Grundkurs

4 dagar inkl. boende


Beskrivning


Vi lär ut shamanism: Den uråldriga vägen till helande, kunskap och visdom. Urgamla tekniker för att, i ett förändrat medvetandetillstånd, på ett omedelbart sätt samverka och kommunicera med naturen och den andliga sidan av verkligheten. Syftet med denna samverkan är oftast av helande natur. 

Grundkursen sträcker sig över antingen tre eller fyra dagar. Kursen på tre dagar består av en liten grupp där alla går samma kurs. Den erbjuds för närvarade i Stockholm i närheten av ett naturreservat och inkluderar inget boende. Fördelen med denna kurs är en mindre grupp med fullt fokus på grunderna.

Grundkursen på fyra dagar erbjuds på olika natursköna platser i Sverige, inkluderar boende och hålls parallellt som fortsättningskurs/er. Vissa av momenten sker då tillsammans med kursdeltagare som går någon utav fortsättningskurserna, vilket innebär att man får vara delaktig i fler ceremonier. Det ger en inblick i hur det fortsatta lärandet ser ut, och det kan vara givande att träffa andra kursdeltagare som har hunnit skaffa sig lite mer erfarenhet. 


Förkunskaper


Denna kurs kräver ingen som helst förkunskap, varken teoretiskt eller praktiskt. Det bästa är om man inte kommer med så mycket förutfattade meningar alls. Du ska komma på kursen med avsikt att enbart utöva shamanism samt att vara delaktig från kursens början till kursens slut. Alkohol och andra droger är helt förbjudet.


Upplägg 

Vi arbetar inomhus och utomhus, individuellt, par och i grupp. Undervisningen består av praktiska övningarför ett erfarenhetsbaserat lärande. Teori i form av genomgång av relevanta begrepp, historik och shamanismens roll idag. Etik och fungerande förhållningssätt belyses genomgående.

Innehåll


  • Grundläggande shamanska metoder. Trumma, skallra, sång, dans m.m.
  • Själsresor till och orientering i under- över- och mellanvärld.
  • Egen direkt kontakt, kommunikation och samarbete med kraftdjur, andelärare och naturen.


Man lär sig att:


  • Hämta information och kraft åt dig själv och åt andra.
  • Kommunicera med sina andehjälpare.
  • Samarbeta med sina andehjälpare.
  • Kommunicera med naturen och alla som finns i den.
  • Utföra individuella och gemensamma ceremonier.
  • Etik, säkerhet och fungerande förhållningssätt praktiseras och lärs ut genom alla olika moment, genom instruktioner och övningar.


Målsättning

Efter genomgången kurs så ska du ha tillräckliga kunskaper för att, om du så önskar, självständigt jobba vidare med att söka kunskap och erfarenhet inom det shamanska området, använda shamanskt arbete till att hantera din egen tillvaro samt i någon mån hjälpa andra.

Kursavgift

Kostnaden för en kurs är 4.000 kr inkl. inkvartering och anmälningsavgift (egen mat medtages). Priset är detsamma oavsett om du under kursens gång väljer att nyttja det gemensamma boendet eller inte.

Utrustning

Egen mat och sängkläder medtages om övernattning sker, kök finnes. Dom som har ska ta med sig trummor, skallror eller andra verktyg. Har man ingenting så gör det ingenting. Man behöver ha något att sitta och ligga på under arbetet (filt, matta, fäll el dyl, helst inte liggunderlag). Papper och penna.