Sejd & Fred

2 dagar 


Beskrivning


Sejden som lärs ut har sin grund i Erik den Rödes saga från 1200-talet och utifrån den erfarenhet som har samlats genom egen praktik genom åren. Sejden används traditionellt för spådom men rymmer mycket mer än så, den är även en förmedlare av helande och kraft. Fokus under kursen ligger även på viktigt Fredsarbete. 


Förkunskaper


Denna kurs kräver minst grundkurs i shamanism som förkunskap. Du ska komma på kursen med avsikt att enbart utöva shamanism samt att vara delaktig från kursens början till kursens slut. Alkohol och andra droger är ej tillåtet.


Upplägg 

Vi arbetar inomhus och utomhus, individuellt, par och i grupp. Undervisningen består av praktiska övningar för ett erfarenhetsbaserat lärande. Teori i form av genomgång av relevanta begrepp, historik och Sejdens roll idag. Etik och fungerande förhållningssätt belyses genomgående.

Innehåll


 • Sejdens olika delar i teori och praktik.
 • Arbete med och utförande av ceremoni/er.
 • Trumma, skallra, sång, dans m.m.
 • Själsresor till och orientering i under- över- och mellanvärld.
 • Egen direkt kontakt, kommunikation och samarbete med kraftdjur, andelärare och naturen.
 • Arbete med sig själv.
 • Ett större gemensamt shamanskt arbete för fred.


Man lär sig att:


 • Utföra en Sejd.
 • Kommunicera med sina andehjälpare.
 • Samarbeta med sina andehjälpare.
 • Kommunicera med naturen och alla som finns i den.
 • Utföra individuella och gemensamma ceremonier.
 • Etik, säkerhet och fungerande förhållningssätt praktiseras och lärs ut genom alla olika moment, genom instruktioner och övningar.


Målsättning

Efter genomgången kurs så ska du ha tillräckliga kunskaper för att, om du så önskar, självständigt jobba vidare med att utöva Sejd, och genom detta kunna vara behjälplig för andra.

Kursavgift

Kostnaden för kursen är 2.000 kr inkl. inkvartering och anmälningsavgift (egen mat medtages). Priset är detsamma oavsett om du under kursens gång väljer att nyttja det gemensamma boendet eller inte.

Utrustning

Egen mat och sängkläder medtages, kök finnes. Dom som har ska ta med sig trummor, skallror eller andra verktyg. Man behöver ha något att sitta och ligga på under arbetet (filt, matta, fäll el dyl, helst inte liggunderlag). Papper och penna.