Själsåtervinning I

4 dagar inkl. boende


Beskrivning

Själsförlust, dvs förlust av hela eller delar av själen, är en av de viktigaste förklaringsmodellerna inom shamansk sjukdomssyn världen över. Själsförlust är ofta orsaken till allehanda tillstånd av sjukdom, vilsenhet, tomhet och annan obalans. Återvinnandet av förlorade själsdelar (soul retrieval) är ett mycket viktigt och kraftfullt arbete. Och därmed en viktig och oumbärlig del i det shamanska helandet som helhet. Att få tillbaka hela sin själ är mycket viktigt för varje människas välgång och för helandet av världen i stort. Kursens fokus ligger på att kunna hjälpa andra, men ger även verktyg för att fortsättningsvis kunna bryta en hel del destruktiva mönster även för egen del. 

Förkunskaper

Grundkurs i shamanism hos mig eller Staffan Ljung/TBK. För att gå steg 2 ska du även först ha gått Själsåtervinningskursens steg 1. Det ska ha gått minst ca ett halvår sen din förra kurs.

Du ska komma på kursen med avsikt att enbart utöva shamanism samt att vara delaktig från kursens början till kursens slut. Alkohol och andra droger är helt förbjudet.

Upplägg

Undervisningen sker ibland för sig och ibland i blandad grupp, där deltagare tränas parallellt i olika kurser. Vi arbetar inomhus och utomhus, individuellt, par och i grupp. Undervisningen består av praktiska övningar för ett erfarenhetsbaserat lärande. Teori i form av genomgång av relevanta begrepp, historik och shamanismens roll idag. Etik och fungerande förhållningssätt belyses genomgående. Alla våra kurser är krävande och intensiva, bl.a. för att ge så mycket som möjligt till deltagarna, därför förekommer arbete kvällstid.

Innehåll

 • Orientering i icke ordinär verklighet
 • Arbete med sig själv
 • Anskaffning av hjälpandar 
 • Ställa diagnos
 • Arbete med syftet
 • Samarbete med kraftdjur, lärare, läkehjälpare/läkelärare och ev. övriga hjälpare vid helande arbete
 • Moral och etik vid shamanskt arbete
 • Det förberedande arbetet
 • Själsåtervinning (soul retrieval)
 • Ett lyckat mottagande – efterarbetet
 • Arbete med ceremonier och ritualer
 • Sång
 • Dans


Mål

Att få en bred förståelse och helhetssyn angående själsåtervinning och shamanskt helande arbete i stort. Att kunna genomföra en själsåtervinning med alla dess olika moment. Kunna utföra både för- och efterarbetet i samband med en själsåtervinning. Att för egen del inleda arbetet med att bryta den onda spiralen med själsutbyten. 

Kursavgift

Kostnaden för en 4-dagarskurs är 4.000 kr inkl. inkvartering och anmälningsavgift (egen mat medtages). Priset är detsamma oavsett om du under kursens gång väljer att nyttja det gemensamma boendet eller inte.

Utrustning

Egen mat och sängkläder medtages, kök finnes. Dom som har ska ta med sig trummor, skallror eller andra verktyg. Har man ingenting så gör det ingenting. Man behöver ha något att sitta och ligga på under arbetet (filt, matta, fäll el dyl, helst inte liggunderlag).