Undervisning


Kurser i shamanism

Vi lär ut shamanism: en urgammal andlig väg för botande, helande, kunskap och genomgripande livshantering. All undervisning utgår från den helande vägen som övergripande syfte och sammanhang. Undervisningen utformad i tätt samarbete med mina lärare i andevärlden. Ett lärtillfälle innehåller en rad olika moment som ger egen direkt erfarenhet. Både kurser och träffar innehåller övervägande praktiskt arbete med utrymme för frågor och reflektion.


Du bör få behållning av undervisningen om du:


 • vill lära dig att utöva shamanism på ett direkt, praktiskt, resultatinriktat, etiskt grundat och välbeprövat sätt.
 • vill kunna arbeta shamanskt för dig själv och andra i olika helande syften,samt att utifrån en andlig kontext kunna hantera existentiella frågor som berör allt från födelse -liv -död och det hinsides.
 • önskar knyta/återanknyta kontakt med dina andehjälpare och lärare i andevärlden.
 • har en djuprelation till naturen och/eller nären sådan längtan, samt vill kunna kommunicera med den andliga sidan av allt levande såsom träd, stenar, berg, vatten, o.s.v.
 • är i behov av att förstå dina andliga upplevelser (i den mån det är möjligt) i ett sammanhang.


Kommande kursdatum


 • 6-8 januari 2023. Södra Stockholm. Grundkurs och distanshelandekurs.
 • 30 juni - 3 juli 2023. Grönfjäll, Lappland. Grundkurs, extraktion, själsåtervinning I och II.


Vi erbjuder följande kurser


 1. Grundkurs
 2. Själsåtervinning steg I
 3. Extraktion
 4. Själsåtervinning steg II och Moder Jord
 5. Distanshelande


Man kan se alla kurser som delar av en och samma utbildning i shamanism i allmänhet och i shamanskt helande och traditionell botekonst i synnerhet. Efter en kurs ska kunskaperna vara tillräckliga för att självständigt kunna sköta det egna husbehovet med helande, kraft och vägledning på shamansk väg för sig själv och för andra, i olika stor utsträckning beroende på kurs. Både kurser och träffar syftar till att utgöra ett tryggt, kraftfullt och tydligt sammanhang att lära sig att utöva shamanism i. Syftet i ett vidare perspektiv är skapa möjligheten att varsamt föra vidare värdefulla shamanska kunskaper till kommande generationer.


Anmälan & villkor


Träffar


För att kunna fördjupa sig på den shamanska vägen krävs att du praktiserar och övar. Givetvis går det bra att träna själv, men träffarna är en bra bas för de som vill öva tillsamamns med andra med olika lång erfarenhet och ta tillvara den gemensamma kraften i olika helande och kunskapsgivande syften. Fokus ligger som alltid på det shamanska utövandet och träffarna är i huvudsak praktiska.


Läs mer här